Naar content
Richtlijnen en beleid

Auteursrecht

Auteursrecht

De belangrijkste regel van auteursrecht

Creators mogen enkel video’s uploaden die ze zelf hebben gemaakt of video’s waarvoor ze toestemming hebben gekregen om die te uploaden. Ze mogen dus geen video's uploaden die ze zelf niet hebben gemaakt, of geen inhoud in hun video's gebruiken waarop een auteursrecht rust, denk aan muzieknummers, fragmenten uit programma’s met auteursrecht, of video’s die door andere gebruikers werden gemaakt, zonder daar eerst toestemming voor te hebben.

Wat zijn uitzonderingen op het auteursrecht?

Uitzonderingen op het auteursrecht zijn wetten die het mogelijk maken om auteursrechtelijk beschermd materiaal van iemand anders te gebruiken zonder diegene daarvoor om toestemming te vragen, maar alleen onder bepaalde omstandigheden.

In de VS is de bekendste uitzondering op het auteursrecht redelijk gebruik. Rechtbanken kijken naar 4 aspecten om te bepalen of iets redelijk gebruik is: het doel en de aard van het gebruik, de aard van het auteursrechtelijk beschermde werk, de hoeveelheid en het aandeel van het gebruikte gedeelte in relatie tot het auteursrechtelijk beschermde werk als geheel, en het effect van het gebruik op de potentiële afzetmarkt of waarde van het auteursrechtelijk beschermde werk. Voorbeelden van activiteiten die onder redelijk gebruik vallen, zijn kritiek, commentaar en berichtgeving. Redelijk gebruik bevordert de vrijheid van meningsuiting.

In sommige 'civil law'-landen, waaronder veel EU-landen, gelden beperktere uitzonderingen en moet het gebruik binnen specifieke categorieën vallen in plaats van dat er naar bepaalde aspecten wordt gekeken. De categorieën in Artikel 17 van de EU-richtlijn inzake auteursrechten in de digitale interne markt zijn citeren, kritiek, recensie, karikatuur, parodie en pastiche. Deze woorden hebben de gebruikelijke betekenis in de gewone taal, maar zijn ook wettelijk vastgesteld door elke lidstaat en geïnterpreteerd door nationale rechtbanken en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU). Ook moet worden gekeken naar de context van het gebruik en het doel van dergelijke uitzonderingen op het auteursrecht. Een van die doelen is een goede balans realiseren tussen de vrijheid van meningsuiting van creators en het auteursrecht van de rechthebbenden.

Sommige landen, zoals Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië, kennen een hybride concept: redelijke distributie. Rechtbanken kijken naar vergelijkbare aspecten als bij redelijk gebruik, maar het gebruik moet ook binnen specifieke categorieën vallen. Deze categorieën zijn onder andere citeren (citeren in het algemeen en citeren ten behoeve van kritiek, recensie of berichtgeving), karikatuur, parodie en pastiche.

De meeste landen in de wereld hebben een internationaal verdrag ondertekend, de Berner Conventie, dat gebruik in specifieke categorieën toestaat, zoals citeren en berichtgeving.

Hoewel er wereldwijd wel wat overeenkomsten bestaan wat betreft uitzonderingen op het auteursrecht, zijn er ook aanzienlijke verschillen tussen de wetten van de verschillende landen. Er bestaat geen pasklaar antwoord of een bepaald gebruik onder uitzonderingen op het auteursrecht valt. Rechtbanken beoordelen per geval of dit al dan niet zo is.

De missie van YouTube is iedereen een stem te geven en te laten zien wat er in de wereld gebeurt. Uitzonderingen op het auteursrecht ondersteunen deze missie doordat ze de vrije uiting van ideeën en creativiteit bevorderen. Daarom vragen we rechthebbenden zich eerst af te vragen of er misschien sprake is van een uitzondering op het auteursrecht voordat ze een verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending indienen. Zo komen we tot een goede balans tussen het respecteren van het auteursrecht van rechthebbenden en de vrijheid van meningsuiting van creators die wordt beschermd door uitzonderingen op het auteursrecht.

Daarnaast ontwikkelen we producten waarmee creators makkelijker dan ooit toegang hebben tot informatie en informatie kunnen maken en delen. We hebben een Audiobibliotheek opgezet met kosteloze muziek en geluidseffecten van hoge kwaliteit die je veilig kunt gebruiken. En met YouTube Shorts kun je nu ook korte video's met gesamplede content van anderen maken als die ander daar toestemming voor geeft. Daarnaast breiden we Creator Music voortdurend verder uit. Daarmee kunnen creators in het YouTube-partnerprogramma commerciële muziek gebruiken door een licentie aan te vragen voor tracks of door de video-opbrengst te delen met de houders van de muziekrechten.

Hoe kunnen rechthebbenden auteursrechtclaims indienen?

Iedereen heeft toegang tot de tools voor auteursrechtbeheer van YouTube. Hiermee hebben rechthebbenden controle over hun auteursrechtelijk beschermde materiaal op YouTube. We werken samen met rechthebbenden en koppelen ze aan de juiste functies op basis van hoeveel auteursrechtelijk beschermde content ze op YouTube hebben staan en wat ze aan resources hebben ingezet om hun online content op een verantwoordelijke manier te beheren. Onze Copyright Management Suite biedt rechthebbenden verschillende manieren om auteursrechtclaims in te dienen.

Webformulier

De eenvoudigste manier om ongeautoriseerde kopieën van auteursrechtelijk beschermde content te laten verwijderen, is door handmatig een auteursrechtmelding in te dienen via ons DMCA-webformulier (Digital Millennium Copyright Act). Deze tool is voor de meeste gebruikers de beste optie. Het formulier kan door iedereen worden gebruikt en is in elke taal beschikbaar.

Copyright Match Tool

De Copyright Match Tool vindt geüploade kopieën van video's op YouTube via technologie voor Content ID-overeenkomsten. De tool is beschikbaar voor meer dan 1,5 miljoen kanalen en identificeert nieuwe uploads op andere YouTube-kanalen die bijna helemaal overeenkomen met de originele video's van een creator. De creator kan daarna een verwijderingsverzoek indienen voor de video, de uploader een bericht sturen of de overeenkomst alleen archiveren en verder geen actie ondernemen. Iedere gebruiker die eerder via ons webformulier succesvolle DMCA-verwijderingen heeft uitgevoerd, kan toegang tot de tool aanvragen via ons openbare formulier.

Content ID

Content ID is onze oplossing voor rechthebbenden bij wie het rechtenbeheer het ingewikkeldst is. In dit systeem gebruiken we digitale vingerafdrukken. Rechthebbenden kunnen content waarop zij de exclusieve rechten hebben, uploaden als referentiebestanden. Vervolgens worden naar YouTube geüploade video's gescand op overeenkomsten met die content. Als een gebruiker content uploadt, controleert Content ID of de database video's bevat waarmee de content overeenkomt. Als er een overeenkomst wordt gevonden, is de actie die wordt ondernomen afhankelijk van het beleid dat de contenteigenaar zelf vooraf heeft ingesteld:

  • Een hele video blokkeren zodat deze niet kan worden bekeken. Creators krijgen geen waarschuwing vanwege auteursrechtklacht als de contenteigenaar een video blokkeert.
  • Inkomsten genereren met de video door er advertenties bij weer te geven en in sommige gevallen opbrengsten te delen met de gebruiker die de video heeft geüpload.
  • De statistieken over de kijkers van de video monitoren.

In de meeste gevallen betekent dit dat rechthebbenden geen verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending hoeven in te dienen voor deze video's. In plaats daarvan kunnen ze inkomsten genereren en advertenties tonen als compensatie voor het feit dat de video's live zijn.

Welke acties onderneemt YouTube bij inbreuken op het auteursrecht?

Als een auteursrechteigenaar succesvol een DMCA-klacht indient via ons webformulier, verwijderen we die video en sturen we een waarschuwing vanwege auteursrechtklacht. Als een gebruiker driemaal een waarschuwing vanwege auteursrechtklacht krijgt binnen een periode van 90 dagen, wordt hun account en eventuele bijhorende kanalen gedeactiveerd. We bieden bovendien ook oplossingen aan creators om antwoord te bieden op hun waarschuwingen. Ze kunnen 90 dagen wachten tot de waarschuwing verlopen is, een intrekking van de waarschuwing aanvragen of een tegenkennisgeving indienen.

Content ID werkt anders. Als er een match is tussen een referentiebestand en een nieuwe upload, wordt er een ‘claim’ ingediend. Op basis van de voorkeursinstellingen van de Content ID-eigenaar gaan wij de video volgen, monetiseren of blokkeren, maar geen waarschuwing voor auteursrechtklacht versturen.